Předběžný program mezinárodního business fóra v Iževsku, v Udmurtské republice "BUSINESS MOST CENTRÁLNÍ EVROPA - PERSPEKTIVNÍ REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY - UDMURTIE"

Předběžný program

mezinárodního business fóra

v Iževsku, v Udmurtské republice

"BUSINESS MOST CENTRÁLNÍ EVROPA -

PERSPEKTIVNÍ REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY - UDMURTIE"

13. 10. 2014 - 21. 10. 2014

 

         
         

 

Organizátoři:

Vláda Udmurtské republiky

Ministerstvo hospodářství Udmurtské republiky

Centrum podpory exportu Udmurtské republiky

Udmurtská obchodní komora

Schwarz & Partner (Praha, Česká republika).

Koncepce: © Schwarz & Partner.

S podporou: (bude upřesněno)

Hlavní partneři: (bude upřesněno)

Partneři: (bude upřesněno)

Účastníci:

„INFRASTRUKTURA“

regionální výkonné a zastupitelské úřady, zástupci místních správ Udmurtské republiky a regionů Sibiře, Uralu, Povolží, regionální a národní asociace, klastry, exportní kluby, regionální obchodní komory, zajímající se o rozvoj přímé obchodní spolupráce s regiony střední Evropy

regionální výkonné a zastupitelské úřady, místní samosprávy České republiky, regionální a národní asociace, klastry, exportní kluby, regionální obchodní a průmyslové komory, regionální a národní organizace na podporu zahraničního obchodu, exportu, investic, zajímající se o rozvoj přímé obchodní spolupráce s regiony Sibiře, Uralu, Povolží

„OBCHODNÍ ZÁSTUPCI A POTENCIONÁLNÍ ZÁSTUPCI“

kteří mají zájem působit jako importéři, obchodní zastoupení, dealeři, partneři v oboru prodeje pro účastníky tohoto fóra

firmy a osoby, které nabízí účastníkům fóra možnost exportu na trhy třetích zemí a třetích regionů

„VÝROBCI“

kteří mají zájem o lokalizaci výroby

kteří mají zájem o společnou výrobu

kteří mají zájem o transfer technologií

„INOVÁTOŘI“

vědecké a vzdělávací instituce

zájemci o společnou výrobu

zájemci o komercializaci inovací

„INVESTOŘI“

zájemci o investici v regionech České republiky a v regionech Sibiře, Uralu, Povolží Ruské federace

Krátký orientační program business fóra

Úterý, 14. 10. 2014

Individuální příjezd různých delegací regionů a podnikatelů České republiky.

V závislosti na době příjezdu - kulturní program (prohlídka města, koncert klasické hudby – díla rodáka Udmurtie, ruského hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského).

Nocleh v Iževsku

Středa, 15. 10. 2014

Business den spolupráce Udmurtské republiky a perspektivních regionů České republiky v rámci mezinárodního business fóra "BUSINESS MOST CENTRÁLNÍ EVROPA – PERSPEKTIVNÍ REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY – UDMURTIE“

snídaně v hotelu,

odjezd na program,

9.00-10.00 —

„SPOLUPRÁCE PERSPEKTIVNÍCH REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY – UDMURTIE“

Přivítání představitelů delegací,

Prezentace struktur a nástrojů podpory spolupráce a konkrétních obchodních příležitostí cílových regionů,

Krátká tisková konference za účasti představitelů delegací,

10.00-11.00 —

Kulatý stůl "Udmurtská republika – perspektivní regiony České republiky - Váš spolehlivý business most pro úspěšný export, import, inovace, investice a výrobu“

11.00-12.00 —

„B2B - PROJEKT – UDMURTIE - ČESKÁ REPUBLIKA“ - mezinárodní kooperační burza podnikatelských projektů z Udmurtské republiky a různých regionů České republiky,

12.00-13.00 —

„B2B - AUTOMOTIVE – UDMURTIE - ČESKÁ REPUBLIKA“ - mezinárodní kooperační burza podniků automobilového průmyslu a jejich subdodavatelů a projektů lokalizace výroby automobilových komponentů a náhradních dílů v Udmurtské republice

10.00-13.00 —

bilaterální jednání představitelů delegací regionů České republiky s představiteli Udmurtské republiky a zasedání společných pracovních skupin pro koordinaci spolupráce mezi Udmurtskou republikou a perspektivními regiony České republiky,

diskuse a podepsání dohod v oblasti meziregionální spolupráce,

13.00-14.30 —

setkání spolupracujících skupin formou pracovního oběda (na níže uvedená témata):

  • úspěšný vstup na trh Ruské federace a dalších zemí celní unie prostřednictvím Udmurtské republiky, investice do Udmurtské republiky,
  • zkušenosti s rozvojem klastrů v České republice, investice v regionech České republiky,
  • meziregionální spolupráce v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání mezi Udmurtskou republikou a regiony České republiky, realizace inovačních projektů,

15.00-15.30 — tisková konference

15.30-18.00 — návštěva profilových podniků, investičních míst v hlavním městě Udmurtské republiky, v Iževsku (např. firmy Najdi, Novyj dom, Pružina)

18.00-19.30 — obchodní večeře, příležitost pro bilaterální jednání delegací různých regionů České republiky mezi sebou, vystoupení folklórní skupiny z Udmurtské republiky.

Nocleh v Iževsku.

Čtvrtek, 16. 10. 2014

Business den Povolží, Uralu a Sibiře v rámci mezinárodního business fóra „BUSINESS MOST CENTRÁLNÍ EVROPA – PERSPEKTIVNÍ REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY – UDMURTIE“

9.00-11.00 — mezinárodní a meziregionální kooperační burza s účastí obchodních zástupců regionů Sibiře, Uralu, Povolží a střední Evropy (burzy se účastní také podniky - návrháři, subdodavatelé, výrobci, vývozci a dovozci a ostatní společnosti),

11.00-12.30 — setkání spolupracujících skupin (na níže uvedená témata):

- nové formy efektivní meziregionální spolupráce s regiony České republiky - hospodářská spolupráce v praxi,

- nové formy meziregionální spolupráce s regiony České republiky - spolupráce v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání,

- efektivní zelené technologie pro malé a střední podniky – zkušenosti regionů a malých a středních podniků z České republiky,

- společná výroba a lokalizace výroby pro jednotný trh celní unie a regionální trhy Ruské federace a pro jednotný trh EU a regionální trhy střední a jihovýchodní Evropy,

10.30-12.00 — bilaterální jednání představitelů regionálních delegací a podepsání meziregionálních dohod v různých oblastech spolupráce,

12.30-17.30 — návštěva profilových podniků, investičních míst v regionech Udmurtské republiky:

tvoří se 3 skupiny:

oblast zpracování dřeva a zemědělství (Uva, Vavož)

oblast elektrotechniky a elektroniky (Votkinsk, Sarapul)

oblast automobilového průmyslu (individuální program)

18.00-19.30 — obchodní večeře, zhodnocení výsledků jednání, předání osvědčení o účasti

Pátek, 17. 10. 2014

Den odjezdu delegací z centrální Evropy

snídaně v hotelu,

Transfer na letiště a odlet před Moskvu domů nebo po předchozí domluvě mohou delegace navštívit sousední regiony v Ruské federaci.

Uvedené časy jsou orientační.

V programu změny vyhrazeny.

Organizátor - SP EXPO Kft.

Koncepce - Schwarz & Partner.

Volitelné aktivity jsou organizovány partnerskými společnostmi

Veškeré další informace obdržíte u koordinátora mezinárodního business fóra společnosti Schwarz & Partner:

Lenka Kotllárová
Schwarz & Partner spol. s r. o.
T: +420 603 278 654
E: veletrhy@sp.cz

 

*********

 

UDMURTSKÁ REPUBLIKA

se rozkládá v západní části středního Uralu. Hlavním městem je Iževsk, který hraje jednu z klíčových rolí v hospodářství celého uralského regionu, je celosvětově známý produkcí velice kvalitní oceli a rozvinutým strojírenstvím. Je považován za významné vědecko-technické centrum.

Demografická situace v regionu je relativně, ve srovnání s jinými regiony Ruské federace, velmi dobrá, jde o jeden z nejstabilnějších regionů v Ruské federaci, který je otevřen ke spolupráci s regiony České republiky.

V této oblasti je také největší koncentrace zbrojovek. Nejznámějším Udmurtem na světě byl muž jménem Kalašnikov, po němž se nazývá nejslavnější samopal na světě (AK-47), vyrobený v této oblasti, který je velmi dobře znám také v České republice.

V souvislosti s rozvojem průmyslu ale dochází v Iževsku i k rozvoji kultury.

Za připomenutí jistě stojí pěvecký sbor 70letých babiček z udmurtské vesnice Buranovo – „Buranovskie babuški“, který získal 2. místo v soutěži „Eurovision 2012“ a udivil diváky této soutěže při vystoupení svojí originalitou, upřímností a odvahou vystoupit před televizními diváky. Tento projekt vzbudil zájem nejen v Rusku, ale i ve světě, např. Japonsku nebo Finsku.

Co se týká porodnosti, zaujímá tento region první místo ve Volžském regionu.